PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 46k
9.1.2017
PE596.746v01-00
 
B8-0036/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie recyklingu i ponownego wykorzystywania choinek bożonarodzeniowych


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie recyklingu i ponownego wykorzystywania choinek bożonarodzeniowych  
B8-0036/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 4, 11, 191 i 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że każdego roku w całej Europie wyrzuca się miliony choinek, które były w użyciu tylko przez kilka tygodni, i nie poddaje się ich regularnie recyklingowi ani nie wykorzystuje się ich ponownie;

B.  mając na uwadze, że choinki posiadają właściwości, dzięki którym mogą służyć jako naturalny nawóz, zapobiegać nadmiernemu rozrostowi chwastów lub zatrzymywać wodę;

C.  mając na uwadze, że mogą one być również wykorzystywane w celu zabezpieczania przed erozją wydm na wybrzeżach oceanów, czego dowodem jest inicjatywa podjęta we Francji, na wyspie Île de Ré, dzięki której było możliwe zatrzymanie piasku i ograniczenie nieuprawnionego wstępu na wydmy;

D.  mając na uwadze, że choinki w doniczkach można ponownie zasadzić;

E.  mając na uwadze, że choinki można również wykorzystywać jako materiał opałowy;

1.  zachęca Komisję do wspierania i uzupełniania krajowych kampanii informacyjnych na temat recyklingu lub ponownego wykorzystania choinek bożonarodzeniowych;

2.  zachęca Komisję do wspierania badań naukowych dotyczących nowych form ponownego wykorzystania choinek w sposób racjonalny ekologicznie.

Informacja prawna