PROJEKT REZOLUCJI
PDF 317kWORD 49k
10.1.2017
PE596.748v01-00
 
B8-0038/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wprowadzenia obowiązkowych kwot opakowań nadających się do kompostowania w przedsiębiorstwach w UE


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia obowiązkowych kwot opakowań nadających się do kompostowania w przedsiębiorstwach w UE   
B8-0038/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę zmieniającą dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że termin „opakowanie” oznacza materiały przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji wszelkich towarów w Unii Europejskiej (z uwzględnieniem Norwegii i Szwajcarii) i stanowią one 39,5 % popytu na tworzywa sztuczne(1);

B.  mając na uwadze, że każdy obywatel UE produkuje rocznie 156,92 kg odpadów opakowaniowych(2);

C.  mając na uwadze, że użycie określonego rodzaju nietoksycznych opakowań ulegających biodegradacji i nadających się do kompostowania, które mogą zostać zmieszane po użyciu z substancjami organicznymi, takimi jak żywność, spowodowałoby zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska (pierwsza opcja unieszkodliwiania odpadów w wielu państwach członkowskich UE według PlasticsEurope);

D.  mając na uwadze, że pakiet Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym przewiduje, że na szczeblu UE do 2030 r. 75 % odpadów opakowaniowych ma być poddawane recyklingowi, ale oddziaływanie tworzyw sztucznych na środowisko może zostać zmniejszone tylko wtedy, gdy recyklingowi będzie towarzyszyć przekształcenie opakowań w produkty ulegające biodegradacji;

1.  wzywa Komisję do opracowania przepisów zobowiązujących do wprowadzenia obowiązkowych kontyngentów opakowań nadających się do kompostowania w państwach członkowskich UE.

(1)

„Plastics – The facts 2015” („Tworzywa sztuczne – fakty 2015”) stowarzyszenie PlasticsEurope.

(2)

Źródło: www.ewwr.eu.

Informacja prawna