PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 48k
5.1.2017
PE596.750v01-00
 
B8-0040/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie szczepień przeciwko rotawirusom


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie szczepień przeciwko rotawirusom  
B8-0040/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że co roku z powodu chorób biegunkowych umiera na świecie 760 tysięcy dzieci i że rotawirusy są główną przyczyną chorób biegunkowych, które wedle szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powodują zgon 527 tysięcy dzieci poniżej 5. roku życia (2004);

B.  mając na uwadze, że dwie szczepionki przeciwko rotawirusom (RotaTeq i Rotarix) uzyskały pozwolenie na wprowadzenie obrotu w Unii Europejskiej, odpowiednio w dniu 27 czerwca 2006 r. i 21 lutego 2006 r., ale że wiele państw członkowskich nie ma kalendarza szczepień;

C.  mając na uwadze, że Francja w dniu 21 kwietnia 2015 r. wycofała swoje zalecenia dotyczące szczepień przeciwko rotawirusom ze względu na skutki uboczne, w szczególności wgłobienie jelita;

D.  mając na uwadze, że WHO zaleca szczepienie niemowląt i w maju 2015 r. wydała pozytywną opinię o szczepionkach przeciwko rotawirusom;

1.  zachęca Komisję, by za pośrednictwem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wydała zaktualizowane wytyczne dotyczące szczepień przeciwko rotawirusom.

Informacja prawna