PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 156kWORD 47k
5.1.2017
PE596.753v01-00
 
B8-0043/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o cjepivu protiv ebole


Mireille D'Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o cjepivu protiv ebole  
B8-0043/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da virus ebole uzrokuje hemoragijske groznice, uz stopu smrtnosti ljudi između 25 % i 90 %, te da se prenosi putem krvi;

B.  budući da je do epidemije ebole došlo u, među ostalim, Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu te da je prema posljednjim raspoloživim podacima (Svjetska zdravstvena organizacija) u spomenutim trima državama zabilježeno 28 616 oboljelih osoba, od kojih je 11 310 preminulo;

C.  budući da prema objavi Međunarodne zdravstvene organizacije od 23. prosinca 2016. cjepivo farmaceutskog društva Merck, koje sadrži bezopasan oblik virusa vezikularnog stomatitisa u čijem je sastavu i gen proteina virusa ebole, u farmaceutskim pokusima pokazuje djelotvornost od gotovo 100 % protiv virusa ebole;

1.  potiče Komisiju da olakša, prema potrebi, stavljanje na tržište cjepiva protiv virusa ebole te da izradi smjernice o cijepljenju osoba u tranzitu i osoba koje dolaze iz područja na kojima je ebola endemska bolest.

Pravna napomena