PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
5.1.2017
PE596.754v01-00
 
B8-0044/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nagłego wzrostu liczby zachorowań na dżumę


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nagłego wzrostu liczby zachorowań na dżumę  
B8-0044/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dżumę wywołuje bakteria Yersinia pestis, a chorobę leczy się za pomocą antybiotyków, zwłaszcza streptomycyny, gentamycyny lub tetracykliny, oraz że w latach 2010-2015 zdiagnozowano tylko 3 248 przypadków zachorowań na dżumę, z których 584 zakończyły się zgonem, ale globalny współczynnik śmiertelności w przypadku dżumy wzrasta (23 % w 2015 r.);

B.  mając jednak na uwadze, że przypadki dżumy regularnie zgłasza się w Stanach Zjednoczonych, w których zachorowalność wynosi 7 przypadków rocznie, ale w 2015 r. liczba zgłoszonych przypadków była dwukrotnie wyższa niż liczba zachorowań odnotowanych w 2014 r.; mając ponadto na uwadze, że w 2014 r. w stanie Kolorado (USA) stwierdzono przypadek zakażenia dżumą u człowieka, który był pierwszym takim przypadkiem w tym kraju od 1924 r.;

C.  mając na uwadze, że obszarami endemicznego występowania dżumy są przede wszystkim Madagaskar i Demokratyczna Republika Konga oraz że choroba przenoszona jest przez gryzonie i gatunki z rodziny psowatych;

1.  odnotowuje oceny przeprowadzone przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób dotyczące dżumy w Europie oraz zachęca Komisję do opublikowania stosownych wytycznych.

Informacja prawna