PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
5.1.2017
PE596.755v01-00
 
B8-0045/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie dysplazji Lewandowsky’ego-Lutza


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie dysplazji Lewandowsky’ego-Lutza  
B8-0045/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dysplazja Lewandowsky’ego-Lutza to rzadka choroba genetyczna, o której występowaniu niewiele wiadomo, za wyjątkiem 200 przypadków opisanych w literaturze naukowej; mając na uwadze, że choroba polega na ogólnym zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (w szczególności HPV-5, HPV-8 i HPV-14), który wywołuje stopniowe pojawianie się brodawkowych zmian skórnych na tułowiu, twarzy, przedramionach i stopach, a w 30–60 % przypadków może rozwinąć się w raka skóry;

B.  mając na uwadze, że dysplazja Lewandowsky’ego-Lutza to choroba wieloczynnikowa oraz że na chromosomie 17 zidentyfikowano dwa geny odpowiedzialne za jej wywołanie;

C.  mając na uwadze, że w 2007 r. jako możliwą przyczynę choroby wskazano również niedobór odporności związany w szczególności z zarażeniem wirusem HIV;

D.  mając na uwadze, że poza chirurgicznym usunięciem zmian skóry, na dysplazję Lewandowsky’ego-Lutza nie istnieje lekarstwo;

1.  zachęca Komisję, by za pomocą właściwych agencji unijnych i państw członkowskich wspierała projekty badawcze ukierunkowane na poszukiwanie metod leczenia tej choroby.

Informacja prawna