PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 242kWORD 47k
5.1.2017
PE596.757v01-00
 
B8-0047/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zaštiti žirafe


Mireille D'Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zaštiti žirafe  
B8-0047/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 191. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je žirafa vrsta sisavca za koju se uobičajeno smatra da obuhvaća devet podvrsta te živi prvenstveno na afričkom kontinentu;

B.  budući da se prema rezoluciji od 7. studenog 2016. svjetska populacija žirafa tijekom 30 godina smanjila za 35 % na samo 97 562 jedinke 2015.;

C.  budući da je Međunarodni savez za očuvanje prirode klasificirao vrstu Giraffa camelopardalis kao vrstu kojoj prijeti izumiranje;

D.  budući da ta klasifikacija ne uzima u obzir studiju od 8. rujna 2016.koju je provelo prvenstveno Sveučilište Goethe u Frankfurtu u Njemačkoj o mitohondrijskom DNK-u 190 žirafa prema kojoj žirafe zapravo obuhvaćaju četiri različite životinjske vrste;

1.  potiče države članice i Komisiju da se pridruže naporima za preispitivanje statusa zaštite spomenute četiri vrste žirafe za koje se navodi da su „u opasnosti”;

2.  potiče države članice da povećaju broj programa za očuvanje žirafa, posebno preko Europske asocijacije zooloških vrtova i akvarija te poziva Komisiju da pruži potporu tim programima.

Pravna napomena