PROJEKT REZOLUCJI
PDF 317kWORD 47k
5.1.2017
PE596.757v01-00
 
B8-0047/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ochrony żyraf


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony żyraf  
B8-0047/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że żyrafa to gatunek ssaka tradycyjnie uważany za dzielący się na dziewięć podgatunków i występujący zasadniczo na kontynencie afrykańskim;

B.  mając na uwadze, że według rezolucji z dnia 7 listopada 2016 r. światowa populacja żyraf w ciągu ubiegłych trzydziestu lat zmniejszyła się o 35 % i w 2015 r. liczyła tylko 97 562 osobniki;

C.  mając na uwadze, że Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody sklasyfikowała gatunek Giraffa camelopardalis jako zagrożony wyginięciem;

D.  mając na uwadze, że klasyfikacja ta nie uwzględnia badania nad mitochondrialnym DNA 190 żyraf, opublikowanego 8 września 2016 r., prowadzonego m.in. przez Uniwersytet im. Goethego (Frankfurt, Niemcy), z którego to badania wynika, że żyrafy należą w rzeczywistości do czterech odrębnych gatunków;

1.  zachęca państwa członkowskie i Komisję, aby włączyły się do wysiłków na rzecz przeglądu stanu ochrony czterech wyżej wspomnianych gatunków żyraf celem sklasyfikowania ich jako gatunków „zagrożonych”;

2.  zachęca państwa członkowskie, aby prowadziły więcej programów ochrony żyraf, w szczególności za pośrednictwem Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, oraz zwraca się do Komisji o wspieranie tych programów.

Informacja prawna