PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 47k
5.1.2017
PE596.758v01-00
 
B8-0048/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zakażeń hantawirusami


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zakażeń hantawirusami  
B8-0048/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że hantawirusy należą do rodziny buniawirusów i są przenoszone głównie przez gryzonie z rodziny chomikowatych (Clethrionomys), jak nornica ruda (C. glareolus), i że u człowieka objawy zakażenia hantawirusem to wysoka gorączka, wymioty, którym towarzyszą powikłania nerkowe prowadzące do śmierci chorego w 1 do 12 % przypadków, a w razie zespołu niewydolności oddechowej – w 40 % przypadków;

B.  mając na uwadze, że zakażenia hantawirusem Puumala i Dobrava-Belgrade, występującymi w Europie nie są objęte szczepieniem ani postępowaniem terapeutycznym w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale że przeprowadzane są obecnie badania kliniczne w stadium I nad szczepionką w ramach badań prowadzonych przez amerykański wojskowy instytut badań medycznych nad chorobami zakaźnymi (USAMRIID, Maryland, USA) i że trwają również inne projekty badawcze;

1.  zachęca Komisję do wspierania badań nad szczepionką prewencyjną przeciwko hantawirusowi, a zwłaszcza wirusowi o którym mowa w motywie B niniejszej rezolucji.

 

Informacja prawna