PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 46k
5.1.2017
PE596.759v01-00
 
B8-0049/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wszawicy głowowej i oporności na środki sanitarne


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wszawicy głowowej i oporności na środki sanitarne  
B8-0049/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że na infekcje powodowane wszą głowową (Pediculus humanus capitis) cierpią głównie dzieci uczęszczające do szkoły (przy czym współczynnik chorobowości w szkołach we Francji wynosi od 2 do 20 %) oraz że infekcje te, zazwyczaj łagodne, są zaraźliwe i mogą powodować komplikacje z uwagi na podrażnienia, jakie wywołują;

B.  mając na uwadze, że według badania z dnia 11 lipca 2016 r., przeprowadzonego przez uniwersytet w Massachussetts (USA) i dotyczącego 48 stanów federalnych USA, 98 % wszy głowowych w 42 stanach przeszło mutacje genetyczne, które zapewniają im oporność na większość pestycydów wykorzystywanych do ich eliminacji, zwłaszcza na pyretryny i pyretroidy, oraz że zjawisko oporności na leczenie odnotowywane jest również w Europie;

1.  zachęca Komisję i państwa członkowskie do wydania wytycznych dotyczących leczenia wszawicy głowowej, a zwłaszcza do przyjęcia terapeutycznego podejścia medycznego do tej infekcji.

 

Informacja prawna