PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 157kWORD 47k
3.1.2017
PE596.760v01-00
 
B8-0050/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o paratuberkulozi goveda


Mireille D'Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o paratuberkulozi goveda  
B8-0050/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je paratuberkuloza neizlječiva zarazna bolest kojoj je uzročnik Mycobacterium avium i koja se među govedima prenosi in utero ili fekalno-oralnim putem;

B.  budući da se pojavnost paratuberkuloze u SAD-u 2006. procjenjivala na između 3 % i 18 % te da procjena pojavnosti u Europi jako varira (između 7 % i 65 % 2001. godine), odnosno da ju je teško procijeniti zbog nepostojanja sustava praćenja;

C.  budući da postoji više vrsta cjepiva protiv paratuberkuloze i da se njima u uzgajalištima goveda može postići smanjenje incidencije paratuberkuloze (sa 7,8 % na 1,8 %, u Nizozemskoj 1994.) i smrtnosti od te bolesti (za 90%, u Australiji 2006.);

D.  budući da je prema istraživanju koje je provelo Sveučilište savezne države Washington objavljenom 27. listopada 2016. moguća povezanost paratuberkuloze goveda s Chronovom bolesti ljudi;

1.  potiče Komisiju da izda smjernice o paratuberkulozi goveda i uspostavi unutareuropski mehanizam za praćenje te bolesti;

2.  potiče Komisiju da pruži potporu istraživanju povezanosti paratuberkuloze goveda s Chronovom bolesti;

Pravna napomena