PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 47k
3.1.2017
PE596.760v01-00
 
B8-0050/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie paratuberkulozy bydlęcej


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie paratuberkulozy bydlęcej  
B8-0050/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że paratuberkuloza to nieuleczalna choroba powodowana przez Mycobacterium avium, którą bydło zaraża się w okresie płodowym lub przez kał i pokarm;

B.  mając na uwadze, że częstość występowania paratuberkulozy wzrosła z 3 % do 18 % w Stanach Zjednoczonych (2006 r.), natomiast w Europie występują bardzo duże różnice (od 7 % do 65 %, 2001 r.) i trudno jest ją ocenić z powodu braku systemu kontroli;

C.  mając na uwadze, że wprowadzono liczne szczepionki przeciw paratuberkulozie, które pozwoliły na ograniczenie jej występowania (z 7,8 % do 1,8 % w Holandii, 1994 r.) i śmiertelności w obrębie hodowli bydła (90 % w Australii, 2006 r.);

D.  mając na uwadze, że według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Stanu Waszyngton (USA) i opublikowanego 27 października 2016 r. paratuberkuloza bydlęca jest powiązana z występującą u ludzi chorobą Leśniowskiego-Crohna;

1.  zachęca Komisję do wydania wytycznych w sprawie paratuberkulozy bydlęcej i do stworzenia wewnątrzeuropejskiego mechanizmu kontroli;

2.  zachęca Komisję do wspierania badań nad związkiem między paratuberkulozą bydlęcą i chorobą Leśniewskiego-Crohna.

Informacja prawna