PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 47k
22.12.2016
PE596.762v01-00
 
B8-0052/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie gwarancji umiejętności


Dominique Martin

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie gwarancji umiejętności  
B8-0052/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska wykazuje tendencję do ingerencji w dziedziny polityki niepodlegające jej kompetencji;

B.  mając na uwadze, że Unia ingeruje w kompetencje krajowe za pomocą „nowego programu na rzecz gwarancji umiejętności”, którego celem jest „wspieranie, koordynowanie i uzupełnianie” działań państw członkowskich z myślą o walce z analfabetyzmem wśród dorosłych;

C.  mając na uwadze, że idea wspierania nauczania podstawowych umiejętności (w szczególności w zakresie technologii cyfrowych) wśród dorosłych bez wykształcenia średniego może wydawać się interesująca;

D.  mając na uwadze, że polega ona na wspieraniu dostępu do stażów aktualizujących wiedzę lub szkoleń w celu wyrównania niedoboru działań prowadzonych w tej dziedzinie przez państwa członkowskie;

1.  wzywa Komisję do przyjęcia niezbędnych środków w celu zagwarantowania, że finansowanie tych szkoleń za pośrednictwem programów europejskich nie będzie wykorzystywane wyłącznie na korzyść migrantów;

2.  wzywa Komisję, aby uznała, że odpowiedniość koordynacji działań na szczeblu europejskim pozostaje bardzo dyskusyjna ze względu na to, że w większości państw członkowskich polityka edukacyjna częściej prowadzona jest na szczeblu regionalnym czy nawet lokalnym, a nie krajowym.

Informacja prawna