PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 46k
10.1.2017
PE596.765v01-00
 
B8-0055/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie mnożenia odpadów kosmicznych


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie mnożenia odpadów kosmicznych  
B8-0055/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 189 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wokół Ziemi krążą miliony szczątków z prędkością przekraczającą 28 000 km/godz., stanowiąc – według badania Rosyjskiej Akademii Nauk – rzeczywiste zagrożenie polityczno-strategiczne, np. w przypadku kolizji z satelitami wojskowymi;

B.  mając na uwadze, że w tych okolicznościach jest prawdopodobne, że wysyłanie satelitów w przestrzeń kosmiczną okaże się bardzo ryzykowne za trzydzieści lat, chociaż ich obecność na ziemskiej orbicie jest konieczna, chociażby dla zapewnienia łączności telefonów komórkowych;

C.  mając na uwadze, że w 2014 r. w międzynarodowej stacji kosmicznej miało miejsce pięć awarii z powodu tych odpadów, a w 2007 r. rosyjski satelita został uszkodzony przez chmurę odpadów będących rezultatem zniszczenia starego satelity meteorologicznego przez Chiny, co uwolniło 3000 szczątków do przestrzeni kosmicznej;

apeluje do Komisji o:

1.  ostrzeżenie państw i właściwych organizacji przed mnożeniem odpadów kosmicznych, które może doprowadzić do sytuacji bez wyjścia;

2.  zwrócenie się do Europejskiej Agencji Kosmicznej w celu znalezienia trwałych rozwiązań służących powstrzymaniu mnożenia odpadów kosmicznych wokół Ziemi.

Informacja prawna