PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
10.1.2017
PE596.768v01-00
 
B8-0058/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko  
B8-0058/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 4, 11, 191 i 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że turbiny wiatrowe charakteryzują się wysokim kosztem energetycznym produkcji i są budowane z nietrwałych materiałów;

B.  mając na uwadze, że energię wiatrową cechuje zmienność – wirniki obracają się tylko w okresach wietrznych i zatrzymują się, gdy wiatr jest zbyt silny;

C.  mając na uwadze, że obiekty służące do produkcji energii wiatrowej nieodwracalnie szpecą krajobraz, gdyż nawet w przypadku rozbiórki nie można usunąć betonowych fundamentów;

D.  mając na uwadze, że do tego dochodzi hałas w postaci szumu wiatru przepływającego przez łopaty wirnika, a także w postaci skrzypienia obracającego się mechanizmu;

E.  mając na uwadze, że turbiny wiatrowe powodują zakłócenia fal elektromagnetycznych (radio, telewizja, telefonia) i zabijają liczne ptaki wędrowne, które nie widzą obracających się łopat wirnika;

F.  mając na uwadze, że turbiny wiatrowe na morzu, które nie mogą być instalowane daleko ze względu na utratę energii w przewodach, zagrażają rybakom przybrzeżnym, płoszą niektóre ryby, niepokoją ssaki (foki, delfiny) i są nietrwałe z powodu rdzewienia w kontakcie z wodą morską;

1.  zachęca Komisję do opublikowania sprawozdania w sprawie wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko.

Informacja prawna