PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 47k
10.1.2017
PE596.769v01-00
 
B8-0059/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wprowadzenia obowiązkowych badań medycznych dla migrantów przybywających na terytorium europejskie


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia obowiązkowych badań medycznych dla migrantów przybywających na terytorium europejskie  
B8-0059/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) notuje wysoką częstość występowania zapalenia wątroby typu B i zapalenia wątroby typu C w głównych państwach pochodzenia migrantów przybywających do Europy (Syria, Erytrea, Irak), sytuującą się na poziomie 3–15 %, podczas gdy w Europie analogiczny odsetek wynosi 1 %;

B.  mając na uwadze, że według sprawozdania ECDC z 2012 r. 80 % przypadków zapalenia wątroby typu B to zakażenia „przywiezione” przez migrantów;

C.  mając na uwadze, że ryzyko przenoszenia tych chorób na ludność państw członkowskich jest tym wyższe, że 75 % zakażonych osób nie jest tego świadomych;

D.  mając na uwadze, że art. 13 dyrektywy dotyczącej warunków przyjmowania (2013/33/UE(3)) stanowi, że „państwa członkowskie mogą wymagać od wnioskodawców poddania się profilaktycznemu badaniu medycznemu uzasadnionemu względami zdrowia publicznego”;

1.  zwraca się do Komisji, aby zachęcała państwa do wprowadzenia obowiązkowych badań medycznych dla migrantów przybywających na terytorium europejskie w celu umożliwienia wykrywania tych chorób.

Informacja prawna