PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
10.1.2017
PE596.770v01-00
 
B8-0060/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie prac nad pojazdami elektrycznymi w Europie


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie prac nad pojazdami elektrycznymi w Europie  
B8-0060/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 4, 11, 168, 191 i 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według sprawozdania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opublikowanego w dniu 15 marca 2016 r. zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną około 8 mln zgonów rocznie, z czego 1,4 mln w Europie;

B.  mając na uwadze, że do środków, które należy przyjąć, aby ograniczyć śmiertelność związaną z tymi czynnikami, zalicza się rozwój technologii ekologicznych takich jak pojazdy elektryczne;

C.  mając na uwadze, że inwestycje i badania są niezwykle istotne, aby poprawić sieć punktów ładowania, przyspieszyć ładowanie tego typu pojazdów, zwiększyć ich autonomię i obniżyć ich ceny;

1.  zachęca Komisję do konkretnego działania na rzecz prac nad pojazdami elektrycznymi, w szczególności przez inwestycje w badania w tej dziedzinie;

2.  zachęca Komisję, aby wspierała opracowywanie norm międzynarodowych w tym sektorze w celu ułatwienia dostępu europejskich pojazdów elektrycznych do innych rynków.

 

Informacja prawna