NÁVRH USNESENÍ
PDF 244kWORD 47k
10.1.2017
PE596.772v01-00
 
B8-0062/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o riziku zemětřesení spojeném s těžbou břidlicového plynu


Mireille D'Ornano

Návrh usnesení Evropského parlamentu o riziku zemětřesení spojeném s těžbou břidlicového plynu  
B8-0062/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 4, 11, 191 a 194 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v lednu 2016 získala společnost Total opětovně povolení k průzkumu ložisek břidlicového plynu ve francouzských departementech Drôme a Ardèche;

B.  vzhledem k tomu, že v září 2016 provedla švýcarská společnost Pétrosvibri zkoušky těžby břidlicového plynu v oblasti Ženevského jezera, což vyvolalo rozhořčení mezi obyvateli Švýcarska a Savojska;

C.  vzhledem k tomu, že v březnu a v květnu 2016 vyjádřil Americký geologický institut znepokojení nad významným rizikem zemětřesení spojeným s hydraulickým štěpením horniny v podzemí a naplňováním trhlin odpadními vodami;

D.  vzhledem k tomu, že jen v roce 2015 bylo ve Spojených státech v důsledku této těžby zaznamenáno více než 900 zemětřesení překračujících magnitudo 4;

E.  vzhledem k tomu, že Komise ve svých sděleních týkajících se břidlicového plynu opakovaně zmiňovala zdravotní a environmentální rizika spojená se znečištěním a s globálním oteplováním, především rizika související s emisemi metanu;

1.  vyzývá Komisi, aby vzala na vědomí riziko zemětřesení spojené s těžbou břidlicového plynu zveřejněním vědecké studie o rozsahu výskytu tohoto jevu;

2.  rovněž Komisi vybízí, aby revidovala svou strategii energetické bezpečnosti, která podporuje dovoz břidlicového plynu ze Spojených států.

Právní upozornění