PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 233kWORD 47k
10.1.2017
PE596.772v01-00
 
B8-0062/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


liuskekaasun poraamiseen liittyvistä seismisistä riskeistä


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys liuskekaasun poraamiseen liittyvistä seismisistä riskeistä  
B8-0062/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4, 11, 191 ja 194 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että tammikuussa 2016 öljy-yhtiö Totalille myönnettiin uudelleen lupa liuskekaasuesiintymien etsintään Ranskassa Drômen ja Ardèchen alueilla;

B.  ottaa huomioon, että syyskuussa 2016 sveitsiläinen yhtiö Pétrosvibri aloitti liuskekaasun poraamisen testauksen Genevenjärven alueella, mikä on suututtanut sveitsiläiset ja Savoyn alueen asukkaat;

C.  ottaa huomioon, että maaliskuussa ja toukokuussa 2016 Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos esitti huolensa huomattavista seismisistä riskeistä, jotka liittyvät maaperän hydrauliseen murtamiseen ja murtumien täyttämiseen jätevesillä;

D.  ottaa huomioon, että yksinomaan vuonna 2015 Yhdysvalloissa rekisteröitiin yli 900 yli 4 magnitudin maanjäristystä, jotka johtuivat liuskekaasun poraamisesta;

E.  ottaa huomioon, että komissio on liuskekaasua koskevissa tiedonannoissaan maininnut usein ilmaston pilaantumiseen ja lämpenemiseen, ja etenkin metaanipäästöihin, liittyvät terveys- ja ympäristöriskit;

1.  kehottaa komissiota ottamaan huomioon liuskekaasun poraamiseen liittyvät seismiset riskit ja julkaisemaan ilmiön laajuutta käsittelevän tieteellisen tutkimuksen;

2.  kehottaa lisäksi komissiota tarkistamaan energiaturvallisuusstrategiansa, joka edistää liuskekaasun tuontia Yhdysvalloista.

Oikeudellinen huomautus