PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 385kWORD 46k
10.1.2017
PE596.772v01-00
 
B8-0062/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl seisminio pavojaus, susijusio su skalūnų dujų gavyba


Mireille D’Ornano

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl seisminio pavojaus, susijusio su skalūnų dujų gavyba  
B8-0062/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 4, 11, 191 ir 194 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi 2016 m. sausio mėn. bendrovei „Total“ suteiktas leidimas ieškoti skalūnų dujų atsargų Prancūzijoje, Drome ir Ardeše;

B.  kadangi 2016 m. rugsėjo mėn. Šveicarijos įmonė „Pétrosvibri“ pradėjo skalūnų dujų gavybos bandymus Lemano ežero regione, tuo papiktindama Šveicarijos ir Savojos gyventojus;

C.  kadangi 2016 m. kovo ir gegužės mėn. Amerikos geologijos institutas nerimavo dėl didelio seisminio pavojaus, susijusio su uolienų hidrauliniu ardymu ir atsiradusių plyšių užpildymu nuotekomis;

D.  kadangi vien 2015 m. Jungtinėse Valstijose dėl tokios gavybos užregistruota daugiau kaip 900 stipresnių nei 4 balų žemės drebėjimų;

E.  kadangi Komisija savo komunikatuose skalūnų dujų tema dažnai minėjo pavojų sveikatai ir aplinkai, kurį kelia tarša ir pasaulio klimato atšilimas – ir tarša, ir klimato atšilimas susiję su išskiriamu metanu;

1.  ragina Komisiją atsižvelgti į seisminį pavojų, susijusį su skalūnų dujų gavyba, ir paskelbti mokslinį tyrimą dėl reiškinio masto;

2.  be to, ragina Komisiją persvarstyti savo parengtą energetinio saugumo strategiją, kurioje siūloma sudaryti sąlygas skalūnų dujų importui iš Jungtinių Valstijų.

Teisinis pranešimas