REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 443kWORD 47k
10.1.2017
PE596.772v01-00
 
B8-0062/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par seismiskajiem riskiem, kas saistīti ar slānekļa gāzes ieguvi


Mireille D’Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par seismiskajiem riskiem, kas saistīti ar slānekļa gāzes ieguvi  
B8-0062/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 4., 11., 191. un 194. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā 2016. gada janvārī uzņēmumam Total ir atkārtoti piešķirta atļauja veikt slānekļa gāzes rezervju izpēti Francijas Dromas un Ardēšas departamentā;

B.  tā kā 2016. gada septembrī Šveices uzņēmums Pétrosvibri veica slānekļa gāzes ieguves testus Ženēvas ezerā, izraisot šveiciešu un savojiešu sašutumu;

C.  tā kā 2016. gada martā un maijā ASV Ģeoloģijas institūts bija norūpējies par būtiskajiem seismiskajiem riskiem, kas saistīti ar zemes dzīļu hidraulisku apstrādi un to aizpildīšanu ar notekūdeņiem;

D.  tā kā tikai 2015. gadā vien Amerikas Savienotajās Valstīs pēc šīm ieguvēm tika reģistrēts vairāk nekā 900 zemestrīču, kuru stiprums pārsniedza 4 magnitūdas;

E.  tā kā Komisija savos paziņojumos par slānekļa gāzi ir bieži pieminējusi riskus veselībai un videi, kas saistīti ar piesārņojumu un globālo sasilšanu, jo īpaši tos riskus, kas saistīti ar metāna emisiju;

1.  mudina Komisiju ņemt vērā seismiskos riskus saistībā ar slānekļa gāzes ieguvi, publicējot zinātnisku pētījumu par šīs parādības mērogu;

2.  mudina Komisiju arī pārskatīt savu enerģētiskās drošības stratēģiju, kas veicina slānekļa gāzes importēšanu no Amerikas Savienotajām Valstīm.

Juridisks paziņojums