PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
10.1.2017
PE596.772v01-00
 
B8-0062/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ryzyka sejsmicznego związanego z wydobyciem gazu łupkowego


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ryzyka sejsmicznego związanego z wydobyciem gazu łupkowego  
B8-0062/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 4, 11, 191 i 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w styczniu 2016 r. przedsiębiorstwo Total otrzymało zezwolenie na eksplorację złóż gazu łupkowego we Francji, w departamentach Drôme i Ardèche;

B.  mając na uwadze, że we wrześniu 2016 r. szwajcarskie przedsiębiorstwo Pétrosvibri rozpoczęło testowe wydobycie gazu łupkowego w regionie Jeziora Genewskiego, co wywołało oburzenie Szwajcarów i Sabaudczyków;

C.  mając na uwadze, że w marcu i w maju 2016 r. Amerykański Instytut Geologiczny wyraził zaniepokojenie znacznym ryzykiem sejsmicznym związanym ze szczelinowaniem hydraulicznym podglebia i jego wypełnianiem zużytą wodą;

D.  mając na uwadze, że w samym tylko roku 2015 w Stanach Zjednoczonych w wyniku takiego wydobycia odnotowano ponad 900 trzęsień ziemi o sile ponad 4 stopni w skali Richtera;

E.  mając na uwadze, że w komunikatach dotyczących gazu łupkowego Komisja często wspomina o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska związanych z zanieczyszczeniem i z globalnym ociepleniem, a w szczególności z emisją metanu;

1.  zachęca Komisję, aby uwzględniła ryzyko sejsmiczne związane z wydobyciem gazu łupkowego i opublikowała analizę naukową dotyczącą skali tego zjawiska;

2.  zachęca też Komisję, aby dokonała przeglądu swojej strategii bezpieczeństwa energetycznego, która sprzyja importowi gazu łupkowego ze Stanów Zjednoczonych.

Informacja prawna