NÁVRH UZNESENIA
PDF 245kWORD 46k
10.1.2017
PE596.772v01-00
 
B8-0062/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o riziku zemetrasenia spojenom s ťažbou bridlicového plynu


Mireille D’Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o riziku zemetrasenia spojenom s ťažbou bridlicového plynu  
B8-0062/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 4, 11, 191 a 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v januári 2016 spoločnosti Total opäť udelili povolenie skúmať zásoby bridlicového plynu vo francúzskych departementoch Drôme a Ardèche;

B.  keďže v septembri 2016 švajčiarska spoločnosť Pétrosvibri uskutočnila skúšky ťažby bridlicového plynu v oblasti Ženevského jazera, čo vyvolalo rozhorčenie Švajčiarov a Savojčanov;

C.  keďže v marci a máji 2016 Americký geologický inštitút vyjadril znepokojenie nad značným rizikom zemetrasenia spojeným s hydraulickým štiepením horniny v podzemí a naplňovaním trhlín odpadovou vodou;

D.  keďže iba v roku 2015 bolo v dôsledku tejto ťažby v USA zaznamenaných viac ako 900 zemetrasení s magnitúdou viac ako 4;

E.  keďže Komisia vo svojich oznámeniach o bridlicovom plyne často uvádzala zdravotné a environmentálne riziká spojené so znečisťovaním a globálnym otepľovaním, najmä riziká spojené s emisiami metánu;

1.  nabáda Komisiu, aby vzala na vedomie riziko zemetrasenia spojené s ťažbou bridlicového plynu a zverejnila vedeckú štúdiu o rozsahu tohto problému;

2.  ďalej vyzýva Komisiu, aby preskúmala stratégiu energetickej bezpečnosti, ktorá podporuje dovoz bridlicového plynu z USA.

Právne oznámenie