PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 303kWORD 47k
10.1.2017
PE596.772v01-00
 
B8-0062/2017

v skladu s členom 133 Poslovnika


o potresni nevarnosti, povezani s pridobivanjem plina iz skrilavca


Mireille D’Ornano

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o potresni nevarnosti, povezani s pridobivanjem plina iz skrilavca  
B8-0062/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 4, 11, 191 in 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker se je družbi Total januarja 2016 podaljšalo dovoljenje za raziskovanje zalog plina iz skrilavca v Franciji v departmajih Drôme in Ardèche;

B.  ker je švicarska družba Pétrosvibri septembra 2016 začela testna črpanja plina iz skrilavca v regiji Ženevskega jezera, kar je pri Švicarjih in Savojcih izzvalo hudo ogorčenje;

C.  ker je Ameriški geološki inštitut marca in maja 2016 izrazil zaskrbljenost zaradi precejšnje potresne nevarnosti, povezane s hidravličnim lomljenjem podtalja in njegovim polnjenjem z odpadnimi vodami;

D.  ker je bilo zgolj leta 2015 v Združenih državah Amerike zabeleženih več kot 900 potresov z magnitudo nad 4, ki so bili posledica takšnega pridobivanja plina;

E.  ker je Komisija v sporočilih o plinu iz skrilavca pogosto omenjala zdravstvena in okoljska tveganja, povezana z onesnaževanjem in globalnim segrevanjem, zlasti zaradi emisij metana;

1.  spodbuja Komisijo, naj upošteva potresno nevarnost, povezano s pridobivanjem plina iz skrilavca, in objavi znanstveno študijo o razsežnosti tega pojava;

2.  Komisijo tudi spodbuja, naj ponovno pregleda svojo strategijo za energetsko varnost, ki zagovarja uvoz plina iz skrilavca iz Združenih držav Amerike.

 

Pravno obvestilo