PROJEKT REZOLUCJI
PDF 230kWORD 47k
9.1.2017
PE596.778v01-00
 
B8-0068/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie biegunki z Brainerd


Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie biegunki z Brainerd  
B8-0068/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Zdrowia choroby biegunkowe dotykają 550 mln osób rocznie, a choroba z Brainerd, po raz pierwszy zdiagnozowana w gminie Brainerd w Minnesocie (Stany Zjednoczone, 1983 r.), charakteryzuje się przewlekłą biegunką trwającą co najmniej cztery tygodnie oraz bólami brzucha i chronicznym zmęczeniem;

B.  mając na uwadze, że od 1983 r. odkryto cztery ogniska epidemii w Stanach Zjednoczonych i na Wyspach Galapagos, jednak nie zgłoszono wszystkich przypadków ze względu na brak właściwej diagnostyki, ponieważ w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się rocznie od 5000 do 8000 przypadków biegunki podobnej do biegunki z Brainerd;

C.  mając na uwadze, że przyczyna biegunki z Brainerd nie jest znana, chociaż wiąże się ją z kontaktem z zatrutą wodą lub zatrutym mlekiem oraz że antybiotyki są nieskuteczne w walce z tą chorobą i tylko niektóre opioidy przeciwbiegunkowe okazały się skuteczne w 50% przypadków;

1.  zwraca się do Komisji o udokumentowanie biegunki z Brainerd z myślą o pracownikach służby zdrowia oraz o wspieranie badań nad leczeniem tej choroby.

 

Informacja prawna