PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
9.1.2017
PE596.779v01-00
 
B8-0069/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zarastającego zapalenia torebki stawu ramiennego


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zarastającego zapalenia torebki stawu ramiennego  
B8-0069/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zarastające zapalenie torebki stawu ramiennego (zwane dalej „zarastającym zapaleniem”) polega na ograniczeniu zdolności ruchowej barku z powodu skurczenia się jego ścięgien oraz że przyczyny tego schorzenia nie są znane;

B.  mając jednakże na uwadze, że cukrzyca i zaburzenia funkcjonowania tarczycy stanowią czynniki ryzyka, ponieważ częstotliwość występowania zarastającego zapalenia wynosi na ogół od 3 % do 5 %, natomiast u osób cierpiących na cukrzycę – 20 % (uniwersytet w Wichita, USA, 2008 r.);

C.  mając na uwadze, że zarastające zapalenie przebiega w trzech fazach: ostrych bólów, stopniowej utraty ruchomości i odzyskania większości zdolności ruchowej przez osobę dotkniętą schorzeniem;

D.  mając na uwadze, że leczenie zarastającego zapalenia ogranicza się do zatrzymania jego objawów, zwłaszcza dzięki wstrzykiwaniu środków przeciwbólowych, ale że nie istnieje leczenie terapeutyczne tego zapalenia, które – nie będąc chorobą śmiertelną – poważnie utrudnia życie osobie chorej;

1.  apeluje do Komisji o wspieranie badań nad przyczynami zarastającego zapalenia oraz leczeniem tej choroby.

Informacja prawna