PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 47k
9.1.2017
PE596.780v01-00
 
B8-0070/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ryzyka toksyczności aromatyzowanych płynów do papierosów elektronicznych


Mireille D’Ornano

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ryzyka toksyczności aromatyzowanych płynów do papierosów elektronicznych  
B8-0070/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w badaniu opublikowanym 8 grudnia ubiegłego roku amerykańscy naukowcy z National Institute of Environmental Health Sciences przeanalizowali około 50 będących w obrocie marek aromatyzowanych płynów do papierosów elektronicznych;

B.  mając na uwadze, że według tych badań płyn do papierosów elektronicznych zawiera w szczególności diacetyl, lecz także acetylopropionyl i acetoinę oraz że tylko w czterech próbkach nie wykryto żadnej z tych trzech substancji;

C.  mając na uwadze, że Wysoka Rada ds. Zdrowia Publicznego (Francja) w opinii z dnia 22 lutego 2016 r. stwierdziła toksyczność, choć niską, płynów, którymi wypełniane są papierosy elektroniczne;

1.  przypomina, że dyrektywa 2014/40/UE stanowi, że według tejże dyrektywy „[...] odpowiedzialność za przyjmowanie przepisów dotyczących aromatów spoczywa na państwach członkowskich. [...] Wszelkie zakazy dotyczące takich aromatyzowanych wyrobów musiałyby być uzasadnione i notyfikowane zgodnie z dyrektywą 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady”;

2.  zachęca Komisję do przeprowadzenia dodatkowych badań dotyczących szkodliwości papierosów elektronicznych, a także zachęca państwa członkowskie do przyjęcia wszelkich środków na podstawie wspomnianej wyżej dyrektywy.

Informacja prawna