PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
9.1.2017
PE598.401v01-00
 
B8-0093/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie choroby guzowatej skóry bydła


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie choroby guzowatej skóry bydła   
B8-0093/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że choroba guzowatej skóry bydła, której przypadki odnotowano wiosną 2015 r. na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii i Libanie, nie wzbudziła niepokoju europejskich organów ds. zdrowia;

B.  mając na uwadze, że wzrost liczby zachorowań stwierdzony w Grecji latem 2015 r. skłonił Komisję do wprowadzenia środków ochronnych w drodze decyzji wykonawczej (2015/1423) z dnia 21 sierpnia 2015 r.;

C.  mając na uwadze, że w opinii opublikowanej w dniu 9 sierpnia 2016 r. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oceniło ryzyko wystąpienia choroby guzowatej skóry bydła jako nadal aktualne i zaleciło stosowanie na większą skalę szczepienia ochronnego;

1.  zachęca Komisję do wydania wytycznych o charakterze doradczym dotyczących uregulowania kwestii choroby guzowatej skóry bydła oraz do zezwolenia państwom członkowskim na kontrolowanie bydła pochodzącego z obszarów endemicznego występowania tej choroby.

 

Informacja prawna