PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
9.1.2017
PE598.402v01-00
 
B8-0094/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie koronawirusa MERS-CoV


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie koronawirusa MERS-CoV  
B8-0094/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że koronawirus wywołujący bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS-CoV) został wykryty w Arabii Saudyjskiej, a obecnie występuje również w Korei Południowej, gdzie podczas epidemii w 2015 r. odnotowano 186 zachorowań i 36 zgonów;

B.  mając na uwadze, że obecność tego wirusa stwierdzono również w 2015 r. w Niemczech oraz że Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wydało w dniu 21 października 2015 r. opinię dotyczącą tej choroby;

C.  mając jednak na uwadze, że ocena ryzyka nie jest w pełni zadowalająca oraz że zwłaszcza kryzys migracyjny znacząco zwiększa ryzyko zakażeń w Europie;

1.  zachęca Komisję, aby za pośrednictwem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób dokonała przeglądu swoich zaleceń dotyczących koronawirusa zwłaszcza w kontekście nowego zagrożenia wynikającego z kryzysu migracyjnego;

2.  zachęca państwa członkowskie do rozpoczęcia badań przesiewowych migrantów zgodnie z przepisami dyrektywy 2013/33/UE.

Informacja prawna