PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 47k
5.1.2017
PE598.407v01-00
 
B8-0099/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie substancji perfluoroalkilowych i polifluoroalkilowych


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie substancji perfluoroalkilowych i polifluoroalkilowych  
B8-0099/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 5 maja 2016 r. grupa naukowców poinformowała o swoich zastrzeżeniach dotyczących stosowania substancji perfluoroalkilowych i polifluoroalkilowych (zwanych dalej „PFAS”), które występują w teflonie, farbach, opakowaniach, a nawet materiałach włókienniczych, i które przenikają do wszystkich elementów naszej codzienności, oraz że PFAS mogą być związane z występowaniem wielu chorób, takich jak otyłość i zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego;

B.  mając na uwadze, że Niemcy i Norwegia zaproponowały wprowadzenie ograniczenia stosowania kwasu perfluorooktanowego (PFOA), będącego jedną z głównych PFAS, że Komisja ma w najbliższym czasie przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie oraz że jednocześnie niektóre PFAS obecnie są już przedmiotem rozporządzenia dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych, lub niektórych konwencji międzynarodowych, takich jak konwencja sztokholmska;

1.  zachęca Komisję do opracowania kompleksowej analizy skutków dotyczącej PFAS oraz do przeprowadzenia następnie przeglądu odpowiednich przepisów prawa.

Informacja prawna