PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
9.1.2017
PE598.408v01-00
 
B8-0100/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie terapii fagowej


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie terapii fagowej  
B8-0100/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że oporność na antybiotyki może w Europie powodować każdego roku 25 000 zgonów oraz że w samej Francji u blisko 160 000 pacjentów rozwijają się infekcje wywołane bakteriami opornymi na antybiotyki;

B.  mając na uwadze, że w celu zastąpienia lub uzupełnienia leczenia antybiotykowego można zastosować pewne działania, takie jak terapia fagowa powszechnie stosowana już w niektórych krajach, na przykład w Rosji;

C.  mając na uwadze, że ta metoda leczenia wiąże się z szeregiem zagadnień, które można uregulować za pomocą przepisów unijnych dotyczących rynku wewnętrznego wyrobów medycznych i produktów leczniczych;

D.  mając na uwadze, że w przyjętej w 2013 r. przez Parlament Europejski rezolucji (2013/2022(INI)) proponuje się ponadto wspieranie badań naukowych w tej dziedzinie oraz wzywa się państwa członkowskie do zachęcania do stosowania tej opcji;

1.  odnotowuje trwające projekty badawcze dotyczące terapii fagowej;

2.  zachęca Komisję do przeprowadzenia – zwłaszcza za pośrednictwem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób – oceny zagrożeń związanych z terapią fagową pod względem relacji skuteczności tej metody do poziomu ryzyka;

3.  zachęca organy ds. zdrowia państw członkowskich do przeprowadzania stosownych badań i promowania stosowania terapii fagowej.

Informacja prawna