PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 47k
9.1.2017
PE598.409v01-00
 
B8-0101/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zagrożeń dla zdrowia związanych z inhibitorami pompy protonowej


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zagrożeń dla zdrowia związanych z inhibitorami pompy protonowej  
B8-0101/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że inhibitory pompy protonowej (zwane dalej „inhibitorami”) należą do produktów leczniczych najczęściej na świecie przepisywanych w przypadkach leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego;

B.  mając na uwadze, że zespół badaczy z Uniwersytetu Stanforda (USA) zbadał skutki, jakie te inhibitory wywierają na na zdrowie człowieka, i wykazał prawdopodobny związek przyczynowy między ich stosowaniem a wzrostem ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego wśród ogółu społeczeństwa (10.6.2015 r.);

C.  mając na uwadze, że z tego samego badania wynika, iż blokery receptora H2 stanowią rozwiązanie alternatywne, ponieważ nie powodują wzrostu ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia;

1.  zachęca Komisję do opublikowania wytycznych o charakterze doradczym dotyczących blokerów receptora H2 oraz zachęca państwa członkowskie do dokonania przeglądu krajowych przepisów dotyczących inhibitorów.

Informacja prawna