PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 47k
9.1.2017
PE598.412v01-00
 
B8-0104/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie pokrzywki wodnej


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie pokrzywki wodnej  
B8-0104/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że pokrzywka to choroba występująca epizodycznie u około 20 % ludności, natomiast pokrzywka wodna jest chorobą niezwykle rzadką, która polega na alergicznej reakcji na kontakt skóry z wodą prowadzący do powstania pokrzywki, a jej nasilenie zależy od długości i intensywności ekspozycji;

B.  mając na uwadze, że przyczyny pokrzywki wodnej są nieznane, lecz szereg badań wiąże jej występowanie z rozregulowaniem układu immunologicznego spowodowanym w szczególności wirusem HIV i zapaleniem wątroby typu C (1997), jak również z nietolerancją laktozy (2002);

C.   mając na uwadze, że sposoby leczenia pokrzywki wodnej zasadniczo ograniczają się do niektórych leków, a mianowicie leków przeciwhistaminowych, których skuteczność zdaje się potwierdzona, lecz nie istnieje żadna profilaktyka, a choroba ta wiąże się z poważnymi niedogodnościami dla dotkniętych nią osób, gdyż trudno jest ograniczyć wszelki kontakt z wodą;

1.  zwraca się do Komisji o wsparcie, za pośrednictwem właściwych agencji europejskich, badań nad pokrzywką wodną w celu opracowania leczenia profilaktycznego.

Informacja prawna