PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 47k
9.1.2017
PE598.413v01-00
 
B8-0105/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie szczepionek zawierających sole glinu


Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie szczepionek zawierających sole glinu  
B8-0105/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że liczne poważne badania naukowe wykazały prawdopodobny związek przyczynowy między obecnością soli glinu w szczepionkach a wzrostem liczby przypadków autyzmu w państwach, w których najczęściej się je stosuje, a zwłaszcza to, że badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej (Kanada, 2011 r.) wskazują na zwiększone ryzyko zaburzeń neurologicznych związane ze stosowaniem takich szczepionek;

B.  mając na uwadze, że w dniu 27 lipca 2012 r. Światowa Organizacja Zdrowia wydała pozytywną opinię stosunku ryzyka do korzyści, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo wystąpienia autyzmu a obecność adiuwantów glinowych w szczepionkach, lecz że należy jeszcze uwzględnić inne zagrożenia dla zdrowia, w szczególności te, o których mowa w motywie A niniejszego projektu;

1.  zachęca Komisję, by przeprowadziła za pośrednictwem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób badania nad zagrożeniami związanymi z adiuwantami glinowymi w szczepionkach.

Informacja prawna