PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 45k
11.1.2017
PE598.414v01-00
 
B8-0106/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie postępującego kostniejącego zapalenia mięśni


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie postępującego kostniejącego zapalenia mięśni   
B8-0106/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że postępujące kostniejące zapalenie mięśni („fibrodysplazja”) spowodowane mutacją genu ACVR1 jest chorobą dziedziczną, której współczynnik chorobowości na świecie wynosi 1 na 2 000 000 osób i która wywołuje u chorych paraliż poprzez stopniowe przekształcanie mięśni w kości heterotopowe, a średnia długość życia chorych wynosi czterdzieści lat;

B.  mając na uwadze, że leczenie fibrodysplazji opiera się na stosowaniu kortykoterapii oraz działań profilaktycznych ograniczających urazy, które wywołują stany zapalne odpowiedzialne za rozwój fibrodysplazji;

C.  mając na uwadze, że w dniu 19 listopada 2014 r. Europejska Agencja Leków oznaczyła preparat „palovarotene” będący w II fazie badań klinicznych jako sierocy produkt leczniczy, oraz że Urząd ds. Żywności i Leków (Stany Zjednoczone) przyznał mu podobne oznaczenie i udostępnił uproszczoną procedurę wprowadzenia leku do obrotu;

1.  zachęca Komisję do wspierania badań nad fibrodysplazją oraz, w razie potrzeby, do ułatwienia wprowadzenia do obrotu wszelkich środków leczniczych, a zwłaszcza tego, o którym mowa w motywie C.

Informacja prawna