PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 46k
9.1.2017
PE598.415v01-00
 
B8-0107/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie rozprzestrzeniania się płazińca z Nowej Gwinei (Platydemus manokwari)


Mireille D'Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie rozprzestrzeniania się płazińca z Nowej Gwinei (Platydemus manokwari)  
B8-0107/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że płazińce to inwazyjne robaki, które narażają na destabilizację bioróżnorodność i środowisko, a których obecność odnotowano na Florydzie (Stany Zjednoczone), co stanowi zagrożenie dla całych Stanów Zjednoczonych;

B.  mając na uwadze, że płazińce nie występują na razie na terytorium Europy, ale według badaczy z Francuskiego Instytutu Systematyki, Ewolucji i Bioróżnorodności, kierowanego przez Jean-Lou Justine’a, uzasadniony byłby mechanizm wczesnego ostrzegania;

1.  zwraca się do Komisji o wprowadzenie mechanizmu nadzoru i ostrzegania w odniesieniu do płazińców i o uznanie ich za „inwazyjny gatunek obcy” zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1143/2014;

2.  zwraca się do państw członkowskich o podjęcie, w razie potrzeby, środków nadzwyczajnych na mocy art. 10 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Informacja prawna