PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
11.1.2017
PE598.417v01-00
 
B8-0109/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie napojów „bez cukru”


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie napojów „bez cukru”  
B8-0109/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca ograniczenie spożycia cukru z 10 do 5% (marzec 2015 r.);

B.  mając na uwadze, że 75% napojów dostępnych na rynku w Stanach Zjednoczonych zawiera dodatek cukru, oraz że jego ilość w tych napojach wynosi 46% całkowitego spożycia cukru dodawanego do żywności konsumowanej przez Amerykanów, a jedną trzecią — przez brytyjskich nastolatków;

C.  mając na uwadze, że napoje zawierające substancje słodzące stanowią jedną czwartą rynku masowej sprzedaży napojów, a również że ten segment rynku wzrasta, ponieważ konsumpcja wspomnianych napojów w Stanach Zjednoczonych uległa podwojeniu w latach 1999–2000 i 2007–2008;

D.  mając na uwadze, że według badań opublikowanych w dniu 3 stycznia 2017 r., przeprowadzonych w głównej mierze przez Imperial College London, napoje zawierające substancje słodzące nie mają żadnej wartości odżywczej, przyczyniają się do przyrostu wagi i zwiększają ryzyko chorób układu krążenia;

1.  zachęca Komisję do przeprowadzenia badań nad wspomnianymi napojami i do wprowadzenia w związku z tym zmian do wytycznych dotyczących ograniczenia spożycia cukru.

Informacja prawna