PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 48k
11.1.2017
PE598.418v01-00
 
B8-0110/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zakażeń szpitalnych w Europie


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zakażeń szpitalnych w Europie  
B8-0110/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że każdego roku w Europie stwierdza się ponad 2,5 mln zakażeń szpitalnych, wśród których do najczęściej występujących należą zapalenie płuc, bakteriemia i zakażenia układu moczowego, co – według badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym „PLOS Medicine” – wywiera większy wpływ pod względem lat życia skorygowanych niepełnosprawnością, niż ma to miejsce w przypadku AIDS czy gruźlicy;

B.  mając na uwadze, że zakażenia szpitalne w Europie mogą dotyczyć jednego na dwudziestu pacjentów, przy czym przed wieloma z tych zakażeń można się uchronić dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad higieny;

1.  zachęca Komisję, aby za pośrednictwem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zwiększyła intensywność monitorowania zakażeń szpitalnych, zwłaszcza zakażeń opornych na antybiotyki.

Informacja prawna