ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 47k
11.1.2017
PE598.420v01-00
 
B8-0112/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно увеличаването на случаите на подагра


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно увеличаването на случаите на подагра  
B8-0112/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че подаграта е хронично заболяване, причинено от концентрация на пикочна киселина в кръвта, и се характеризира с болезнен артрит, който може да предизвика усложнения, като например фатална бъбречна недостатъчност;

Б.  като има предвид, че равнището на разпространение на подаграта е 1% в световно ниво и 5 000 на 100 000 души в САЩ и като има предвид, че според BBC (16 януари 2014 г.) се смята, че един на всеки 40 възрастни страда от това заболяване; като има предвид, че това равнище на разпространение се повишава с 4% на година;

В.  като има предвид, че в поне 12% от случаите храненето е в основата на пристъпите на подагра и като има предвид, че употребата на алкохол и на напитки с добавена захар представлява рисков фактор;

Г.  като има предвид, че повече от половината от европейските граждани страдат от наднормено тегло, а наднорменото тегло е рисков фактор за подаграта;

1.  насърчава Комисията да повиши осведомеността на европейските граждани относно балансираното хранене и да въведе наблюдение на подаграта посредством компетентните европейски агенции.

Правна информация