FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 235kWORD 46k
11.1.2017
PE598.420v01-00
 
B8-0112/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om gigtens genopblussen


Mireille D’Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om gigtens genopblussen  
B8-0112/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at gigt er en kronisk sygdom, som skyldes en koncentration af urinsyre i blodet, og som er karakteriseret ved en smertefuld slidgigt, der kan medføre komplikationer, såsom nyreinsuficiens med dødelig udgang;

B.  der henviser til, at forekomsten af gigt er på 1 % på verdensplan og på 5 000 ud af 100 000 i USA, og at en voksen ud af 40 ifølge BBC (16. januar 2014) er ramt af sygdommen; der henviser til, at denne forekomst stiger med 4 % om året;

C.  der henviser til, at ernæring i mindst tolv procent af tilfældene er årsagen til disse gigtanfald, og at indtagelse af alkohol og drikkevarer, der indeholder tilsat sukker, er en risikofaktor;

D.  der henviser til, at over halvdelen af den europæiske befolkning er overvægtig, og at overvægt er en risikofaktor for så vidt angår gigt;

1.  opfordrer Kommissionen til at øge bevidstheden hos de europæiske befolkninger om nødvendigheden af en ernæringsmæssig balance og til at iværksætte en overvågning af gigtforekomsten via de kompetente europæiske agenturer.

Juridisk meddelelse