RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 231kWORD 46k
11.1.2017
PE598.420v01-00
 
B8-0112/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


podagra leviku suurenemise kohta


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek podagra leviku suurenemise kohta  
B8-0112/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et podagra on krooniline haigus, mida põhjustab kõrge kusihappe sisaldus veres ja mida iseloomustab valulik artriit, mis võib põhjustada tüsistusi, nagu surmaga lõppev neerupuudulikkus;

B.  arvestades, et podagra esinemissagedus maailmas on 1 % ja Ameerika Ühendriikides esineb seda 5000 inimesel 100 000 inimese kohta ning BBC andmetel (16. jaanuar 2014) haigestub sellesse üks täiskasvanu 40-st; arvestades, et selle esinemissagedus kasvab igal aastal 4 %;

C.  arvestades, et vähemalt 12 % juhtude puhul on podagrahoogude põhjuseks toitumine ning et riskiteguriks on alkoholi ja suhkrustatud jookide tarbimine;

D.  arvestades, et rohkem kui pooled Euroopa elanikud on ülekaalulised ja et ülekaalulisus on üks podagra riskiteguritest;

1.  kutsub komisjoni üles kasvatama eurooplaste teadlikkust tasakaalustatud toitumisest ja jälgima podagrat pädevate Euroopa ametite kaudu.

Õigusalane teave