PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 231kWORD 46k
11.1.2017
PE598.420v01-00
 
B8-0112/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


kihdin yleistymisestä


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kihdin yleistymisestä  
B8-0112/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että kihti on krooninen sairaus, joka johtuu veren suurentuneesta virtsahappopitoisuudesta ja ilmenee kivuliaana niveltulehduksena, joka voi johtaa komplikaatioihin, kuten munuaisten kuolemaan johtavaan vajaatoimintaan;

B.  ottaa huomioon, että kihdin esiintyvyys maailmassa on yhden prosentin luokkaa ja Yhdysvalloissa 5 000 sairastunutta 100 000:ta henkilöä kohden ja että BBC:n mukaan (16. tammikuuta 2014) kihtiin sairastuu yksi aikuinen 40:stä. Esiintyvyys kasvaa vuosittain neljä prosenttia;

C.  ottaa huomioon, että ainakin 12 prosentissa tapauksista kihtikohtaukset johtuvat ruokavaliosta ja että alkoholin ja sokeroitujen juomien nauttiminen on merkittävä riskitekijä;

D.  ottaa huomioon, että yli puolet Euroopan väestöstä on ylipainoista ja että ylipaino on kihdin riskitekijä;

1.  kannustaa komissiota lisäämään Euroopan väestön tietoisuutta tasapainoisesta ruokavaliosta ja toteuttamaan EU:n toimivaltaisten virastojen organisoiman kihdin seurannan.

 

Oikeudellinen huomautus