PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 239kWORD 46k
11.1.2017
PE598.420v01-00
 
B8-0112/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o porastu broja slučajeva gihta


Mireille D’Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o porastu broja slučajeva gihta  
B8-0112/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je giht kronična bolest koju uzrokuje nakupljanje mokraćne kiseline u krvi, a karakterizira je bolan artritis koji može dovesti do komplikacija poput smrtonosnog zatajenja bubrega;

B.  budući da je prevalencija gihta na svjetskoj razini 1 %, a u SAD-u 5000 slučajeva na 100 000 stanovnika te da, prema podacima BBC-a (16. siječnja 2014.), od njega oboli svaka četrdeseta odrasla osoba; budući da se ta prevalencija svake godine povećava za 4 %;

C.  budući da u najmanje 12 % slučajeva giht uzrokuje prehrana te da konzumacija alkohola i pića s dodanim šećerom predstavlja faktor rizika;

D.  budući da je više od polovine europskog stanovništva pretilo i da je prekomjerna težina jedan od faktora rizika za nastanak gihta;

1.  potiče Komisiju da senzibilizira europske građane u pogledu važnosti uravnotežene prehrane, a nadležne europske agencije da uvedu sustav kontrole gihta.

Pravna napomena