ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 46k
11.1.2017
PE598.420v01-00
 
B8-0112/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de recrudescentie van jicht


Mireille D'Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de recrudescentie van jicht  
B8-0112/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat jicht een chronische ziekte is die veroorzaakt wordt door een ophoping van urinezuur in het bloed en gekenmerkt wordt door pijnlijke artritis met mogelijke complicaties, zoals fataal nierfalen;

B.  overwegende dat de prevalentie van jicht op mondiaal niveau 1% is en in de Verenigde Staten 5 %, overwegende dat de BBC op 16 januari 2014 heeft gemeld dat één op de veertig volwassenen jicht zal krijgen; overwegende dat deze prevalentie jaarlijks met 4 % toeneemt;

C.  overwegende dat voeding in ten minste 12 % van de gevallen aan jichtaanvallen ten grondslag ligt en dat de consumptie van alcohol en dranken met toegevoegde suikers een risicofactor vormt;

D.  overwegende dat meer dan de helft van de Europese bevolking overgewicht heeft, waarbij overgewicht een risicofactor voor jicht is;

1.  spoort de Commissie aan om de Europese bevolking bewust te maken van evenwichtige voeding en de daartoe bevoegde Europese agentschappen toezicht te laten houden op de ontwikkeling van jicht.

Juridische mededeling