PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
11.1.2017
PE598.420v01-00
 
B8-0112/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nagłego wzrostu liczby zachorowań na dnę moczanową


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nagłego wzrostu liczby zachorowań na dnę moczanową  
B8-0112/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dna moczanowa jest chorobą przewlekłą wywoływaną nadmiernym stężeniem kwasu moczowego we krwi i objawiającą się bolesnym zapaleniem stawów mogącym powodować powikłania, takie jak potencjalnie śmiertelna niewydolność nerek;

B.  mając na uwadze, że współczynnik chorobowości w przypadku dny moczanowej wynosi 1 % w ujęciu globalnym, a w Stanach Zjednoczonych wynosi 5000 zachorowań na 100 000 mieszkańców, oraz że według BBC (16 stycznia 2014 r.) na chorobę tę cierpi jedna na czterdzieści dorosłych osób; mając na uwadze, że współczynnik chorobowości wykazuje tendencję wzrostową na poziomie 4 % rocznie;

C.  mając na uwadze, że sposób odżywania, w co najmniej 12 % przypadków, jest przyczyną występowania ataków dny moczanowej oraz że spożycie alkoholu i napojów zawierających dodatek cukru stanowi czynnik ryzyka;

D.  mając na uwadze, że ponad połowa mieszkańców Europy ma nadwagę oraz że nadwaga jest czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na dnę moczanową;

1.  zachęca Komisję do uświadamiania mieszkańcom Europy znaczenia zrównoważonej diety oraz do rozpoczęcia monitorowania dny moczanowej przez właściwe agencje europejskie.

Informacja prawna