NÁVRH UZNESENIA
PDF 242kWORD 46k
11.1.2017
PE598.420v01-00
 
B8-0112/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o opätovnom prepuknutí dny


Mireille D’Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o opätovnom prepuknutí dny  
B8-0112/2017

Európsky parlament

  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dna je chronické ochorenie, ktorého príčinou je koncentrácia kyseliny močovej v krvi, a vyznačuje sa bolestivou artritídou, ktorá môže spôsobiť komplikácie ako neodvratné zlyhanie obličiek;

B.  keďže výskyt dny na celosvetovej úrovni je 1 %, v Spojených štátoch 5 000 na 100 000 osôb , a keďže podľa spravodajskej agentúry BBC (16. januára 2014) ňou bude zasiahnutý každý štyridsiaty dospelý a keďže jej výskyt sa ročne zvyšuje o 4 %;

C.  keďže strava tvorí minimálne v 12 % prípadov príčinu vzniku dny a konzumácia alkoholu a nápojov obsahujúcich pridaný cukor predstavuje rizikový faktor;

D.  keďže viac ako polovica európskeho obyvateľstva má nadváhu a keďže nadváha je rizikový faktor dny;

1.  nabáda Komisiu, aby zvýšila informovanosť európskeho obyvateľstva o vyváženej strave a aby zaviedla monitorovanie dny prostredníctvom príslušným európskych agentúr.

Právne oznámenie