FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 237kWORD 46k
11.1.2017
PE598.420v01-00
 
B8-0112/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om ökad förekomst av gikt


Mireille D’Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om ökad förekomst av gikt  
B8-0112/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Gikt är en kronisk sjukdom som orsakas av att det ansamlas urinsyra i blodet och kännetecknas av smärtsam ledvärk som kan få komplikationer, såsom njursvikt med dödlig utgång.

B.  Förekomstfrekvensen för gikt är 1 procent på global nivå och 5 000 per 100 000 i Förenta staterna. Enligt BBC den 16 januari 2014 drabbas en av fyrtio vuxna av sjukdomen. Denna förekomstfrekvens ökar med 4 procent per år.

C.  I minst 12 procent av fallen är det näringsintaget som står bakom denna krissituation i fråga om gikt. Intag av alkohol och drycker med tillsatt socker utgör en riskfaktor.

D.  Mer än hälften av Europas invånare har övervikt, och övervikt är en riskfaktor för gikt.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra Europas invånare medvetna om vikten av ett balanserat näringsintag och att börja övervaka gikt via de behöriga europeiska organen.

Rättsligt meddelande