PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 46k
11.1.2017
PE598.421v01-00
 
B8-0013/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wczesnego rozpoznawania cukrzycy typu I


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wczesnego rozpoznawania cukrzycy typu I  
B8-0013/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że 33 mln osób w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej choruje na cukrzycę (dane z 2010 r.) oraz że według szacunków liczba ta do 2030 r. wzrośnie do 38 mln, z czego około 6% osób będzie chorowało na cukrzycę typu 1;

B.  mając na uwadze, że wczesne rozpoznanie cukrzycy typu I u dziecka umożliwia szybkie rozpoczęcie leczenia, co pozwala uniknąć wystąpienia pierwszych objawów powikłań metabolicznych;

C.  mając na uwadze, że zdaniem Centrum Helmholtz w Monachium (Niemcy) aparat Fr1da umożliwia wczesne rozpoznanie choroby dzięki wykrywaniu obecności autoprzeciwciał niszczących komórki beta wytwarzającej insulinę trzustki, a także obecności innych biomarkerów cukrzycy typu I, oraz że aparat ten został przetestowany na 100 000 dzieci w Bawarii (Niemcy);

1.  zachęca Komisję do wspierania badań nad wczesnym rozpoznawaniem cukrzycy typu I, a w szczególności aparatu, o którym mowa w motywie C niniejszej rezolucji.

Informacja prawna