PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 46k
11.1.2017
PE598.422v01-00
 
B8-0114/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie diagnozowania choroby Creutzfeldta-Jakoba


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie diagnozowania choroby Creutzfeldta-Jakoba  
B8-0114/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że choroba Creutzfeldta-Jakoba to rzadkie schorzenie neurozwyrodnieniowe, którego częstotliwość występowania wynosi w przybliżeniu jeden przypadek na milion osób, ale którego zdiagnozowanie jest utrudnione z powodu podobieństwa objawów z innymi chorobami (choroba Alzheimera) oraz z powodu okresu utajenia choroby Creutzfeldta-Jakoba mogącego trwać około dwóch lat;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z badaniami opublikowanymi w „Science Translational Medicine” można by wykrywać chorobę Creutzfeldta-Jakoba ze stuprocentową pewnością dzięki analizie krwi osoby chorej i wykryciu cząsteczek białka, tzw. prionów, które oznaczają obecność choroby Creutzfeldta-Jakoba;

1.  apeluje do Komisji o wspieranie badań, a w stosownym przypadku o wprowadzenie na rynek metody wczesnego wykrywania choroby Creutzfeldta-Jakoba;

2.  apeluje do Komisji o uwrażliwienie lekarzy na diagnozowanie choroby Creutzfeldta-Jakoba.

Informacja prawna