PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 47k
11.1.2017
PE598.423v01-00
 
B8-0115/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie badań nad sztuczną krwią


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie badań nad sztuczną krwią  
B8-0115/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że co roku na świecie zbiera się 108 mln jednostek krwi, ale że pomimo to wielu pacjentów nie ma dostępu we właściwym czasie do bezpiecznej krwi, oraz że ten brak ma szczególnie poważne konsekwencje dla żołnierzy, ponieważ 70 % zgonów podczas walk jest spowodowanych raczej krwotokami niż obrażeniami zagrażającymi życiu;

B.  mając na uwadze, że wiele badań prowadzonych bez powodzenia przez okres około 80 lat miało na celu produkcję sztucznej krwi, ale że badania na Uniwersytecie Waszyngtona (Saint Louis, USA) z grudnia 2016 r. umożliwiły uzyskanie z oczyszczonej hemoglobiny ludzkiej komórek sztucznej krwi, które można przechowywać w postaci proszku;

1.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o wspieranie badań nad sztuczną krwią, zwłaszcza w celu znalezienia rozwiązań podobnych do tych, o których mowa w motywie B niniejszej rezolucji.

Informacja prawna